About me

About me

This page is All About Me. What’s in it for you? Well, if you read and find that you can relate to parts of my thinking, or it just makes you curious, I try to share as much as I can. Training tips. Videos. Spreads to help you think. Planning to help you train. Read on – let’s see if this is for you! Maybe you have a creative dog of your own?

Denna sidan handlar bara om mig. Varför är det intressant att läsa? Jag tänker att om du kan relatera till min inställning eller om du blir lite nyfiken, så ska jag försöka dela så mycket jag kan. Träningstips. Filmer. Uppslag som hjälper dig att tänka. Planering som hjälper dig att träna. Fortsätt läsa och se om det är för dig! Du kanske också har en kreativ hund?

Valldemar

The Creative Kelpie really are two kelpies: Midori and Valldemar. They live with me, and I consider them family.
Kelpie is a fun breed – intelligent, independent, always up for an adventure. Can a dog be creative? I would have to argue “yes”!
And that means I have to be creative too if I want them to do things my way and not their way. I don’t mind, it’s a lot of fun! I train them in different dog sports such as obedience, rally obedience, freestyle, and dog parkour. And I think it’s important that we agree on the rules for everyday life, so we also train stuff like leash-walking, recalls, nail trimming, and so on.

Den Kreativa Kelpien är egentligen två: Midori och Valldemar. De bor med mig och jag ser dem som min familj. Kelpie är en rolig ras – intelligent, självständig, alltid öppen för äventyr. Kan en hund vara kreativ? Jag hävdar ett bestämt “ja!” Och det betyder att jag också måste vara kreativ om jag vill att de ska göra saker på mitt sätt och inte på deras sätt. Det stör mig inte ett ögonblick, tvärt om så är det väldigt roligt! Vi tränar allt från rallylydnad till Dog Parkour tillsammans, och eftersom jag tycker att det är viktigt att vardagen fungerar så tränar vi också saker som koppelgående, inkallningar, kloklippning, osv.

Midori

I found out at an early stage that to keep up with my kelpies, I need to be organized. I need to think before I train. So, I think, I plan, I create training that is fun and get results, and then I do it all again. To help me do this I use the Bullet Journal system. It’s absolutely perfect! And, as I am a creative person in more ways than one, I love to write, sketch, doodle, and photograph. And it all goes in my BuJo.

Jag upptäckte tidigt att om jag vill hålla samma tempo som mina kelpies, så behöver jag vara organiserad. Jag funderar, jag planerar, jag skapar rolig och effektiv träning, och sedan upprepar jag alltihopa. Till min hjälp har jag Bullet Journal systemet. Det är helt perfekt! Och eftersom jag är en kreativ person inte bara i min hundträning så älskar jag att rita, måla, skriva och fotografera. Och allt hamnar i min BuJo.

My creative outlet

 

Apart from being a dedicated dog mom and a creative soul, I am also a dog instructor at Kelpiestuds, a photographer at KelpiePhoto (where I also have online courses for photographers), and a writer with three books out. And I have a small online shop on this page 🙂

As you see I do a lot of things. That’s why I blog a lot about Bullet Journaling and how to organise your life – I’m actually getting quite good at it and want to share the joy!

Förutom att vara en “hundmamma” och en kreativ själ, så är jag insruktör på Kelpiestuds, fotograf på KelpiePhoto (där jag också håller online-kurser för fotografer), och författare med tre böcker publicerade. Och så har jag en liten online shop på denna sidan 🙂

Som du märker gör jag en hel massa olika prylar. Det är därför jag bloggar om Bullet Journal och hur du kan organisera ditt liv. Jag börjar bli ganska bra på det och vill dela med mig!

 

And here’s me! And Midori.